1. Masszázsdepo
  2. Garanciális ismertető

Garanciális ismertető

Gondtalan masszázs akár egész élettartamon át!

 

5 ÉV GARANCIA ALAPÁRBAN

Kyokei termékeink a legmagasabb gyártási  minőségben és technológiával készülnek.  A kötelező, teljeskörű 3 éven túl további 2 év kiterjesztett garanicát vállalunk fogyasztóinknak az elektronikai egységek, mozgató motorok, tápegységek, kompresszorok, masszázsegységek gyártási eredetű hibáira. Garanciális hiba esetén a kiszállás és javítás költségét mi álljuk.

 

GARANCIA LEJÁRTA UTÁN

Szervizünk garancia időn túl is rendelkezésére áll, kedvezményes áron. Szakképzett szerelőnk egyeztetett időpontban megy házhoz, ott végzi el a javítást. A javítás költsége egyedi árajánlat alapján történik.

 

ALKATRÉSZ ELLÁTÁS

A szervíz saját alkatrészbázissal rendelkezik, amiből minden termékünkhöz 10 évig, illetve a gyártásból elérhetőségig biztosítjuk az alkatrészeket.

 

KARBANTARTÁS

A masszázsfotelek folyamatosan fejlődnek, egyre több funkcóval rendelkeznek, és egyre komplikáltabb szerkezetek. A leggondosabb gyártás mellett is igénylik a rendszeres karbantartást és szakértő gondoskodást. Az 5 év garancia feltétele az időszakos karbantartás. Részletesen: KIK

 

KÉPZETT SZERVÍZ CSAPATUNK

Szervízcsapatunk rendelkezik a javításához szükséges legújabb technológiákkal, eszközökkel és tapasztalatokkal. A leggyorsabb javítás érdekében saját alkatrész bázissal rendelkezünk. A hibás terméket legtöbb esetben otthonában javítjuk.

 

HIBABEJELENTÉS

Hiba esetén ne használa tovább a terméket, jelentse be a QR kód / Szerviz / "Meghibásodás bejelntése" vagy a gyártói weboldalon  a  "https://www.kyokei.hu/termektamogatas/hibabejelentes" menüpontban.

 

JAVÍTÁS MENETE

A 10 kg feletti termékek esetében Önnek csak be kell jelentenie a hibát, szerelőnk házhoz megy. Kollégánk telefonon egyeztetett időpontban és az otthonában végzi el a javítást.  Garanciális hiba esetén a  kiszállás, a javítás, a felhasznált alkatrészek díját a garancia fedezi. Javítás várható átfutási ideje 10-20 munkanap. Általános javítási idő 50-100 perc.

 

 

További fogalmak:

 
KÖTELEZŐ IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS (KIK)

Termékeink a kifogástalan műszaki műkődés érdekében igénylik a rendszeres karbantartást és szakértő gondoskodást. A masszázsfotelek karbantartása kb 300 üzemóránként,  12-18 havonta esedékesek, termék fűggően.

A karbantartást a vásárlónak kell írásban igényelnie a termék QR kód felületén a Szervíz / Karbantartás kérése menüpontban vagy a gyártói webfelületen: https://www.kyokei.hu/termektamogatas/karbantartas-keres

A karbantartást szervízünk, vagy megbízottja jogosult elvégezni. Az elmulasztott karbantartásnak felróható meghibásodás esetén a termék kizárásra kerül a további garanciális jótállásból.

A karbantartás költéségei Önt terhelik.

HASZNÁLAT JELLEGE - FOGYASZTÓ

Kiterjesztett garanciát kizárólag fogyasztóknak tudjuk biztosítanai. Fogyasztó, aki alapvetően a magán felhasználó: a Ptk.ban fogyasztóként leírt természetes személyek, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el, és akik a terméket lakó, vagy lakójellegű ingatlanukban használják, illetve termékhasználatuk nem haladja meg évente, átlagosan a 300 üzemórát.

HASZNÁLAT JELLEGE - ÜZLETI

Üzleti-vállalkozási használat, minden, nem magán (nem fogyasztói) használat.  Az üzleti használat kizárja a kiterjesztett "OTTHON", vagy "SZERVÍZ" garanciát. Üzleti célra, a felhasználás megadásával kérje egyedi ajánlatunkat!

HELYI KORLÁTOZÁS

A jótállás kizárólag Magyarországon érvényesíthető. Külfőldi termék esetében az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A hibás terméket szervízünkbe kell szállítani, ahol érvényesíthető a garancia.

- Kiszállíási díj ellenében szervízűnk házhoz megy. Díja 2x 200 Ft x (közúti távolság- 200 km)

- Alkatrész postai vagy futárszolgálati kűldése, érvényes jótállás esetén díjmentesen 

SZERVÍZ, ALKATRÉSZ 

A Kyokei termékeket saját, szakképzett szervízes csapatunk javítja.  A szervízszolgáltatásunk a garancia időn túl is rendelkezésére áll, 50%-os kedvezményes áron végzi a nálunk vásárolt termékek javítását.

JÓTÁLLÁSRA JOGOSULTSÁG KEZDETE

Őrizze meg a garanciajegyet, vagy a számlát, amit a vásárláskor kapott, mert a fogyasztói szerződés igazolásához elkérheti a szerelő. A jótállás kezdete az átadás napja. A számla és a jótállási jegy digitális formában kerül kiállításra, aláírást, pecsétet nem igényel.

NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ A JÓTÁLLÁSI IGÉNY

Nem érvényesíthető jótállási igény és a javítás díjköteles, amennyiben a meghibásodás nem gyártási eredetű, illetve nem anyaghibára vezethető vissza!

 

Gyári hibák azok a hibák, amik a termékben vásárláskor már jelen voltak, vagy ilyen hibából eredően jöttek létre. Kopásból, elhasználódásból, vagy helytelen használatból eredő hibák nem részei a garanciának.

 

A vásárló felel a termék hibáiért, sérűléseiért, károsodásaiért különösen:
- a hiba rendellenes használat (pl. üzleti jellegű) vagy a Kezelési tájékoztatóban/ Használati utasításban foglaltaktől eltérő használat eredménye
- szakszerűtlen tárolás, elhelyezés, szállítás, rongálás, hanyagság esetén,
- szakszerűtlen összeszerelés, javítás vagy bármilyen átalakítás esetén,
- elemi csapás, vis-major esetén
- szokásos használatból eredő, természetes kopás (pl. huzat elkopás, karcok, csapágyak, szíjjak) esetén,
- készűléken kívűlálló ok (pl. hálózati feszűltség megengedettnél nagyobb ingadozás) kővetkezménye
- jótállási jegy a valőságnak nem megfelelő adatakat tartalmaz,
- a készűléket nem a szakszerviz vagy megbízottja javította

- a meghíbásődást későn jelentették be, vagy tovább használták és emiatt további részek is meghibásodtak

- rendszeres karbantartás (kötelező időszakos karbantartás) elmulasztása  
- vagy ha a készűlék javítása lehetetlenné válik a gyártó, a kereskedő, vagy a szerviz műkődési kőrén kívűlállő okból(pl. ha fogyasztóa szüűkséges javítást bármely okből megakadályozza, ha a készűléket olyan helyen üzemeltetik, amely a javító felszerelést szállítő gépkocsival nem megközelíthető, illetve onnan a készűlék elszállítása nem lehetséges).

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget okozna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kellemetlenséget.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, vagy a vételárat visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

TÉRÍTÉSMENTES JAVÍTÁS

A vásárló ingyenes javításra jogosult, ha a termék jótállási ideje nem járt le, és a fellépő hiba gyártási eredetű, vagy már a megvásárláskőr fenn állt a készűlékben, és erről a vásárlót nem tájékoztatták.A termék szervizbe juttatása, vagy a szerelő kiszállási költsége a vásárlót terheli a 10 kg alatti termékeknél.
A szerviznek törekedni kell arra, hogy az igény bejelentésétől számítőtt 15 munkanapon belűl a javítást elvégezze. Alkatrészrendelés esetén ez kitolódhat. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. (email, sms)

A jótállás meghosszabbodik a szerviznek történő átadástól, vagy helyszíni javítás esetén a hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig eltelt idővel.

MasszázsDepo - a masszsázsfotel webáruház
0
hívjon!06 20 94 36 110